Agencja Uniqa w Będzinie
tel.: (+48 32)761 95 39
fax: (+48 12)341 47 61
kom.: (+48) 513 355 833
ul. 11 Listopada 12
42-500 Będzin
E-mail: au.bedzin@uniqa.pl
Ubezpieczenia NNW

Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie: w pracy, w domu, w szkole, w samochodzie i na ulicy.  Są nieprzewidywalne i niezależne od naszej woli. Można złagodzić ich skutki dzięki ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  to ubezpieczenie chroniące przed trwałym uszkodzeniem ciała lub śmiercią.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Zakres ograniczony obejmuje wypadki, które zdarzyły się w okresie ubezpieczenia:

  • podczas wykonywania pracy zawodowej lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia
  • podczas wykonywania pracy zawodowej lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia oraz w drodze z domu do pracy i z pracy do domu

Zakres pełny obejmuje wszystkie wypadki, które zdarzyły się w okresie ubezpieczenia – ochrona ubezpieczeniowa 24 godz. na dobę.

Sprawdź, jakie korzyści niesie ubezpieczenie NNW w UNIQA

  • finansowe zabezpieczenie w razie nieszczęśliwego wypadku
  • 24 godzinna ochrona przez wszystkie dni w roku w kraju i za granicą
  • możliwość zawarcia umowy indywidualnej lub grupowej
  • ochrona ubezpieczeniowa również dla Twojej rodziny
  • możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia odpowiadającego Twoim potrzebom
  • możliwość rozszerzenia ochrony podstawowej o dodatkowy szeroki zakres świadczeń
  • sprawna ścieżka likwidacji szkód i wypłata świadczeń
Centrum Pomocy
Oferujemy